Søke barnehageplass?

Frist for å søke barnehageplass i hovedopptaket er 15.mars 2018. For neste barnehageår har vi flere ledige plasser, både på liten og stor avdeling. Velkommen til å søke hos oss!

Søknadsveiledning

Kommunen skal legge til rette for en
samordnet opptaksprosess og sikre likebehandling av barn i offentlige og
private barnehager. Søknad om barnehageplass fylles ut på eget skjema som er
felles for alle barnehagene. Du sender ett skjema for hvert barn du søker
for. Søknadsskjemaet  er elektronisk og du finner det på Halden kommune sin hjemmeside under barnehager.

Link til barnehageportalen og søknadsskjema

 https://haldeng2.ist-asp.com/