Velkommen til Salutten

Her har du kommet til Salutten`s egen side. Læring i smågrupper, lek og humor skal prege hverdagen vår. Dette skjer i 5-årsklubb, formingsgrupper, spillegrupper, bassenggrupper, gymgrupper og arbeidet med småsteg ( trening av sosial kompetanse). Dagene skal ha variert innehold av tilrettelagte aktiviteter og selvvalgt lek.

Vi begynner nå å nærme oss jul og juleaktiviteter, og vi kan se tilbake på et inneholdsrikt halvår. Siden vi fikk minibussen vår har vi vært masse på tur, og vi utforsker stadig nye steder. Dette håper vi på å fortsette med i fremtiden.

Vi ser frem til en desember med tradisjoner som adventstud, tur til kirken, nisse & grøtfest, julebord, tur til frelsesarmeen, baking og formingsaktiviteter.