Velkommen til Salutten

Her har du kommet til Salutten`s egen side. Læring i smågrupper, lek og humor skal prege hverdagen vår. Dette skjer i 5-årsklubb, formingsgrupper, spillegrupper, bassenggrupper, gymgrupper og arbeidet med småsteg ( trening av sosial kompetanse). Dagene skal ha variert innehold av tilrettelagte aktiviteter og selvvalgt lek.

En lang og varm sommer er over, og vi er allerede godt igang med det nye barnehageåret. I år har vi mange nye barn på avdelingen, og i den første perioden skal vi alle ha fokus på å skape trygghet for barna. 

På Salutten møter du Morten, Marianne, Helene,Laura , Andrine og Solfrid dette året.