/>

PLANLEGGINGSDAGER BARNEHAGEÅRET 2021-2022

Barnehagens planleggingsdager er:
13.august 2021
17.november 2021
3.januar 2022
23.mars 2022
27.mai 2022