/>

Eierstyret 2021-2022

Eierstyret Eierstyret i Harekas barnehage består av valgte foreldre til barna i barnehagen. I tillegg deltar en personalrepresentant og daglig leder. Eierstyret representerer barnehagens eiere, som er dere i form av å være andelshaver/e. Eierstyret er i praksis nærmeste leder til barnehagens styrer/daglig leder. Hovedmålet til styret er til enhver tid å sikre at barnehagen drives på beste måte, i samsvar med vedtekter og årsmøtets vedtak. Eierstyret møtes ca. en gang i måneden.

Eierstyret i Harekas barnehage barnehageåret 2021-2022:

 

Leder                                  Morten Hanssen,  Pappaen til Matheo på Salutten          mortenhan@viken.no

 

Nestleder                             Kevin Bjerkeli Pladsen Pappaen til Ylva på Salutten        kevin.skallevold@gmail.com

 

Referent                              Lotte Lagerhold Mammaen til Theodor på Kanonkula      lottemartinelagerholt@ymail.com

 

Bygg/vedlikeholdsansvarlig   Christer Grandahl Pappaen til Victoria på Kruttårnet        cgrandahl46@gmail.com

 

Bygg/vedlikeholdsansvarlig   Janne B.Kitterød Mammaen til Tomas på Kanonkula         jannekitterod@gmail.com

 

Personalrepresentant/rep.SU  Annie Sande Kanonkula                                            anniesande@hotmail.com

 

 

Daglig leder                           Tone Ingvaldsen                                                                                                                           tone@harekas.no