/>

Velkommen til Harekas barnehage

Harekas Barnehage er en 3 avdelings privat andelsbarnehage, som eies av foreldrene. Barnehagen ligger i herlige omgivelser ved Tistedal, med kort vei til Festningen og til skog og mark. Barnehagen er funksjonell med store lyse lokaler, stort uteareal med flotte uteleker.

Vårt største ønske er at barn, foreldre og personale skal trives og være fornøyde med Harekas Barnehage. 
Vi håper at vi kan gi et barnehagetilbud som er tilpasset hvert enkelt barn og foreldres behov. Vi ser for oss en barnehage der små og store har det trivelig og moro sammen. Et sted hvor respekt for hverandre og frihet til å foreta egne valg står sentralt. Vi ønsker å gi barna en hverdag full av latter og muligheter, med rause og humoristiske voksne som tar barna på alvor!

Altså………ET GODT STED Å VÆRE!

 

Harekas Barnehage er en 3 avdelings privat andelsbarnehage, som eies av foreldrene. Barnehagen ligger i hærlige  omgivelser ved Tistedal, med kort vei til Festningen og til skog og mark.
Barnehagen er funksjonell med store lyse lokaler, stort uteareal med flotte uteleker.

Vi er stolte av barnehagen vår!

Harekas Barnehage gir i år et barnehagetilbud til 53 barn i alderen 0-6 år.

Barnehageplassene varierer i størrelse fra 40% til 100%, som i praksis vil si fra to hele dager til fem hele dager per uke.

Vår åpningstid er fra 06.45 til 17.00, 
12 måneder i året. Vi ønsker et fleksibelt tilbud for levering og henting, tilpasset både barn og foreldre.

Personalgruppa består av 16 personer fordelt på 11,4 stillinger. 
Det er en personalgruppe som er satt sammen av førskolelærere, barne og ungsomsarbeidere, assistenter og renholder med lang og variert erfaring fra barnehage.

Eierstyret har det formelle arbeidsgiveransvaret mens samarbeidsutvalget ivaretar barns og foreldres interesse mht. innhold og opplegg.

Barnehagen har inngått et partnerskap med Høgskolen i Østfold. Det medfører at vi tar i mot studenter fra førskolelærerlinjas alle tre trinn. Barnehagens personale blir også skolert gjennom denne avtalen.

Vårt overordnede mål er : 
Harekas Barnehages - et godt sted å være!


På Harekas skal miljøet bære preg av samhold, anerkjennelse, respekt og toleranse for hverandre. Vi vil formidle at hvert enkelt barn er verdifullt og samtidig lære barna å ha respekt og omsorg for hverandre. Hvert enkelt barn skal vite at de blir sett og er velkommen i barnehagen. Det skal være stor frihet til å foreta egne valg. Vi vil vektlegge barnas interesser, kunnskaps- og utviklingsnivå i forhold til innholdet i barnehagehverdagen. Hvert barn skal få mulighet til å utvikle seg ut i fra sitt ståsted. Vi ønsker oss nysgjerrige og vitebegjærlige barn som tør å stille spørsmål. Barn og voksne skal kunne undre seg sammen, filosofere eller finne svar – der det finnes.

Vi er en stor barnehage, men legger vekt på at vi hører sammen. Vi har som mål at de voksne skal kjenne alle barn ved navn og føle ansvar for den enkelte. I hverdagen er det tid til felles lek. Andre møtesteder er felles musikksamlingsstunder, turer, fester og arrangementer. Barnehagen har flere felles tema for alle avdelingene. Dette er med på å skape mange felles opplevelser og erfaringer. Dagene i barnehagen er preget av lek og aktiviteter- spontanitet og hverdagsgleder, der de voksne er tilstede sammen med barna. Barna velger selv hva de vil holde på med, alene eller sammen med andre. Hverdagen skal være full av glede og muligheter, med rause og humoristiske voksne – som tar barna på alvor. Hverdagssaktiviteter som måltid, påkledning…skal være preget av nærhet, oppmerksomhet, oppmuntring – være med å skape trygghet.

Er det noen som trenger en stille stund, har de voksne en armkrok eller et fang barna kan krype opp i.