/>

Velkommen til Salutten

Her har du kommet til Salutten`s egen side. Læring i smågrupper, lek og humor skal prege hverdagen vår. Dette skjer i 5-årsklubb, formingsgrupper, spillegrupper, bassenggrupper, gymgrupper og det daglige arbeidet med sosial kompetanse. Dagene skal ha variert innehold av tilrettelagte aktiviteter og selvvalgt lek.